CaniLab-EquiLab är ett klinisk kemiskt konsultlaboratorium inom veterinärmedicin, som tillhandahåller analystjänster för veterinärkliniker i hela Skandinavien.
Vår företagsidé är att erbjuda snabba och tillförlitliga provsvar för klinisk kemisk diagnostik med hjälp av avancerad analysutrustning.
Vi erbjuder våra tjänster utan krav på hög provfrekvens eller andra bindningar och garanterar hög analyskvalitet samt god personlig service.
Vårt fokus ligger på att göra kvalificerade utredningar och specialanalyser som inte kan utföras vid de mindre veterinärmedicinska klinikerna. Med hjälp av den bästa instrumenteringen som finns tillgänglig inom automatiserad klinisk kemi kompletterar vi klinikerna med kvalificerad analysservice.