VetFamily AB

VetFamily i Sverige är i första hand ett inköpssamarbete för att ge medlemmar en bättre lönsamhet och underlätta administrationen. Vi riktar oss till alla fristående veterinärkliniker. VetFamily har även ett fokus på utbildning och erfarenhetsutbyte.
Genom att vara medlem i VetFamily får du större förhandlingsstyrka. Vårt team förhandlar bra priser, men lägger även tid på att förbättra betalningstider och allmänna villkor. Gemensamma inköp betyder kostnadsbesparingar! I dag kan vi erbjuda avtal med konkurrenskraftiga villkor på bl.a. foder, veterinärmedicinskt förbrukningsmaterial, utrustning, läkemedel, labbutrustning och tjänster, kontorsmaterial, medicinsk gas, journalsystem, arbetskläder, kortinlösen och försäkringar. Vi söker ständigt efter nya leverantörer för att hela tiden ge våra medlemmar det bästa som finns på marknaden.
Vill du veta mer hur man blir medlem kontakta Sofia Sörenfors sofia.sorenfors@vetfamily.se eller gå in på www.vetfamily.se och läs mer.

Telefon: 073 8111600
Hemsida: https://vetfamily.se/