Swetrade Pharmaceuticals AB
    SE-15138 Södertälje (Stockholm)

Swetrade Pharmaceuticals AB utvecklar och marknadsför produkter som ger lantbrukare och veterinärer tillgång till effektiva och miljövänliga produkter som kan förebygga bakteriella hudinfektioner hos djur samtidigt som användningen av antibiotika kan minskas.
Produkterna bygger på en patenterad teknologi för effektiv och säker desinfektion genom låga pH – värden. Marknadsföring sker i Norden och Beneluxländerna under två varumärken - Digiderm respektive Hippoderm.
Klövbadning av mjölkkor med Digiderm minskar miljöbelastningen genom att den traditionella användningen av kopparsulfat och zinksulfat i klöv bad för kor respektive får kan ersättas med Digiderm. Samtidigt förbättras arbetsmiljön för personalen.
Hippoderm skapar en skyddande hinna mot bakteriella infektioner och används på hästar främst för att förebygga uppkomsten av infekterade hudskador på karleder och dålig lukt i strålvecken.

Telefon: Tel Switchboard +46 8 553 55 000 Tel Direct +46 8 553 55 006 Mobile phone +46 703 77 55 66
Besöksadress: Sydhamnsvägen 57
Hemsida: http://www.swetradepharma.com