VetinFocus är en mötesplats och ett nätverk, en plats att besöka när du vill ha inspiration, information och utveckla dina affärer. Här kan du enkelt söka och finna svar, ingå i nätverk, skapa kontakter, uppdatera dig i nyheter och kalender samt om aktuella utbildningsalternativ. VetinFocus blir ett "levande och aktuellt dokument" med det som händer i branschen. VetinFocus ska vara en aktiv aktör, dela information och kunskap. På så sätt kan vi bidra till ökad kompetens, bredare nätverk och roligare affärer.

Vår Värdegrund

Vi ska arbeta för och med en professionell respektfull omvårdnad om våra djur och vår planet. Hushålla med jordens resurser och ha ett respektfullt förhållande till vår miljö och i varje aktiv insats vi gör ha dem i åtanke som ska bära hållbarhetens stafettpinne i kommande generation.

Om VetinFocus

Vi vill peka på möjligheter, skapa nätverk, informera, och sprida kunskap. Vara en samarbetspartner till alla som brinner för djur och deras rätt till trygghet och omsorg. Vi vill nå ut till fler och vara en länk till nya samarbeten, bra service, lönsamma affärer och goda kundrelationer. VetinFocus vill lyfta fram och inspirera er att tänka hållbarhet i det vi alla gör för så vi kan bevara vår miljö och vår natur för kommande generationer.

Kontaktuppgifter

VetinFocus
CDI AB
556548-2667
Vetegatan 13
241 75 Stehag
Cecilia Gidlund
Mobil: 070 544 12 61
E-post: info@vetinfocus.com
Bankgiro 5783-9771

Integritetspolicy

Klicka här för läsa om vår Integritetspolicy/riktlinjer.