Träckanalyser Nya priser

Vilken analys ska jag välja?

Vi kan Helhetshälsa för Häst och hjälper gärna Dig och din häst att komma i balans! Träckprov är ett viktigt litet hälsotest. Vi ger våra kunder en proffsig och helhjärtad service och hjälper gärna till med råd.
Häst & HusdjursLabbet är Sveriges enda labb med helhetssyn på häst och djurhälsa


Kod 101 Grundanalys
För den vanliga rutinkontrollen på den enskilda hästen. Påvisar de vanligt förekommande mag-tarmparasiterna blodmask (för att urskilja den stora blodmasken krävs odling, kod 106), spolmask och fölmask. Svaret kommer som ett EPG-tal, ägg per gram träck, som avgör om avmaskning är nödvändig. (För analys även av bandmask se utökad analys, kod 103).
Pris
229:- per häst (1-2 hästar)
210:- per häst (3-10 hästar)
200:- per häst (11hästar och fler)


Kod 102 Grundanalys - Samlingsprov
Som 101 fast som samlingsprov på upp till 4 hästar. Samlingsprov rekommenderas när man vill kontrollera parasittrycket på markerna.
Pris
320:-

Kod 103 Utökad analys
Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter blodmask, spolmask, fölmask men även bandmask. Viktigt, plocka gärna bollar från olika träckhögar ( t ex från samma dag eller två dagar i rad) för att öka chansen att hitta bandmaskägg, dessa utsöndras inte homogent.
Pris
399:- per häst (1-6 hästar)
370:- per häst (7-10 hästar)
360:- per häst (11 hästar eller fler)

Kod 104 Utökad analys - Samlingsprov
Som 103 fast som samlingsprov på upp till 4 hästar. Samlingsprov rekommenderas när man vill kontrollera parasittrycket på betesmarken.
Pris
595:-

Kod 105 Total analys
Som kod 103, utökad analys, samt odling, kod 106. Påvisar förekomst av de flesta mag-tarmparasiter inkl bandmask, stora och lilla blodmasken, spolmask och fölmask. Viktigt vid denna analys är att plocka träckbollar från olika träckhögar t ex från samma dag eller två dagar i rad för att öka chansen att hitta bandmaskägg, eftersom de inte utsöndras homogent.
Pris
575:-

Kod 106 Odling för att utesluta förekomst av stora blodmasken
Det är extra viktigt att ta reda på om det finns förekomst av stora blodmaskar eftersom de är betydligt farligare än den lilla blodmasken. Det går inte att skilja stora- och små blodmaskar åt med andra analyser än odling. En odling kan göras oavsett antal epg blodmask. Ange på följesedeln om ni önskar individuell odling eller samlingsprov (max 5 hästar). Observera att svaret från odlingen tar 2-3 veckor.
Pris
200:-

Kod 107 Uppföljning av avmaskningens effekt
Om du använt kemisk avmaskning tas detta träckprov ca 10 dagar efter avmaskning för att säkerställa att medlet har reducerat antalet urskilda ägg med minst 90%.
Pris
200:- per häst


Alla priser är inkl. moms och personlig kontaktperson. Häst & Husdjurslabbet står även för delar av dina utlägg för portot.

Till hemsida